Az önmegvalósító ember

Forrás: http://www.integralintezet.hu/

Az önmegvalósító ember a 60-as években Abraham Maslow és Carl Rogers által elindított humanisztikus pszichológiai mozgalom központi témája.

Maslowt a kiteljesedett, önmegvalósító emberek érdekelték, akik a személyiségük képességeit kibontakoztatták, és ettől szakmailag és emberileg magasabb minőségi szintre jutottak. Úgy dolgozott, hogy megvizsgált számos önmegvalósító embert, és pontokba szedve leírta mi jellemzi őket, a “normális”, hétköznapi emberekhez képest.

Vizsgálatai és megfigyelései alapján öt alapvető szükségletet ismert fel, úgy találta, hogy ezek hierarchikus sorrendet követve bukkannak fel és késztetik viselkedésre az embert. Ez az öt alapvető szükséglet a fiziológiai szükségletek, a biztonság, a szeretet és valahova tartozás, az önbecsülés és az önmegvalósítás.


Maslow piramismodellje

Maslow arra is rájött, hogy az első négy szükséglet közös jellemzője, hogy hiányszükségletek, míg az ötödik szükséglet lét, vagy növekedés alapú szükséglet. A hiány alapú szükségleteknél a kielégülést nyugalom követi, egészen addig, míg a vágy újból fel nem támad. A lét vagy növekedésalapú szükségletek belső növekedésre, önmegvalósításra ösztönző késztetések. Maslow később a szükségletek hierarchiáját két új szükséglettel egészítette ki, az esztétika és a transzcendencia szükségletével.Maslow kibővített piramisa

A szükségletek hierarchiájában egy magasabb szinten elhelyezkedő szükséglet csak akkor hat a viselkedésre, ha az alatta levőek kielégültek. Amikor egy szükséglet kielégül, akkor önmagától megjelenik a hierarchiában következő.

Maslow szerint az önmegvalósító ember jellemzője, hogy a hiány alapú szükségletei kellőképpen kielégültek, így felébred benne a késztetés az önmegvalósításra.

Tapasztalatai alapján az önmegvalósító ember jellemzőit a következő pontokba szedte össze:

1. Az itt és most-ban van

Éberen jelen van, az itt és most-ban él.

2. Elfogadó

Elfogadja önmagát és a többi embert erősségeivel és gyengeségeivel együtt. Elfogadja a természetet, a természet törvényeit, a dolgok és események alakulását.

3. Kreatív és spontán

Bármit tesz, abban a sémák helyett új megoldásokat alkalmaz, egyéni, játékos, alkotó módon használva az addig ismert sémákat.

5. Megoldás centrikus és filozófiai mélységű

Egy probléma felmerülése esetén panaszkodás helyett gyorsan, tiszta ésszerűséggel, és praktikusan keresi, hogyan lehet azt megoldani. Mélyen gondolkodó, a lét alapkérdései, az örök filozófiai kérdések izgatják.

6. Autonóm és független

Mély és intim kapcsolatokra, együttérzésre képes, függés és játszmák nélkül. Tiszta, kontúros én-határai vannak, önmeghatározó, független mások érdekeitől és játszmáitól. Az önmegvalósító ember igényli az egyedüllétet, a saját teret.

7. Kulturálisan független és kreatív

A társadalom által diktált, és az emberek által szilárdnak és egyedülálló valóságnak hitt kultúra számára egy opcionális lehetőség. A kultúra, amelyben él, számára egy alternatív opció, nem egy kényszerítő, kötelező valóság.

8. Magas szintű emberi kapcsolatai vannak

Melegszívű, közvetlen, intim, erős, és tiszta határokat tart.

Közvetlenül kommunikál, nem szereti a formalitásokat és a szerepjátszást, az emberi egyenlőség légkörében él. Melegszívű és szeretetteli.

Az önmegvalósító ember mély intimitásra képes, nem fél az érzelmektől és attól, hogy elveszti magát, ha túl közel engedi a másikat. Tisztán kommunikál.

9. Több csúcsélménye van

Csúcsélménynek nevezzük az emberi lét legmagasabb, kiemelt, eksztatikus állapotait, melyek gyakran spirituális állapotok. Az önmegvalósító embereknek több a csúcsélménye, mint a hétköznapi embernek.


Az önmegvalósító ember jellemzői a négy kvadránsban elhelyezve

Az integrál munka

Maslow piramismodelljéhez hasonlít a munka piramismodellje, mely megmutatja, hogy a személyiségfejlődés egyes szintjein a munka mely alapvető szükségletünket elégíti ki.


Mi a célja a munkának?

Mi a célja a munkának?

A piramis legalsó szintjén a munka, mint a fizikai szükségletek kielégítője áll. Ilyenkor a mindennapi megélhetésed függ a munkádtól, azért jársz dolgozni, hogy legyen pénzed enni, lakni, a gyerekeidet eltartani, meglegyen a „mindennapi betevő”. Ahogyan a maslow-i piramisnál, a munka piramisánál is igaz, hogy amikor egy szükséglet kielégül, akkor önmagától feléled bennünk a következő szükséglet. Vagyis amikor a fizikai megélhetésed biztosított, megjelenik a biztonság iránti vágy. Az alkalmazotti lét, vagy a jól működő saját vállalkozás az anyagi szükségletek kielégítése mellett biztonságot jelent. Biztos munkám van, fizetve vannak a járulékaim, gyűlik a nyugdíjalapom. Életem e területe biztonságos.

A következő szinten a szociális kapcsolatok szükséglete áll, a jó kollektíva, a megfelelő csapat a munkahelyen. Amikor a munkádban a szociális kapcsolatok iránti igényed kielégül, akkor a hétvége vagy a szabadság után várod az első hétfő reggelt, amikor újra találkozol a kollégákkal, és megosztod velük, mi minden történt veled. Lehet, hogy ez az egyetlen közösséged, ahol meghallgatást és viszonylagos elfogadottságot találsz.

A piramis következő fokán, amikor a szociális kapcsolataid elégséges módon kielégültek, megjelenik a szociális elismerés iránti szükséglet.. Ez a karrier világa, fontossá válik, hogy elismerjék képességeidet, munkád értékét. Identitásod szerves része ekkor a titulus, a pozíció a névjegykártyádon, a munkahelyi hierarchiában betöltött státuszod.

Amikor jóllaktál ezzel is, akkor jelenik meg az önmegvalósítás vágya. Ekkor fontossá válik, hogy a munka öröm legyen számodra, hogy azt a tevékenységet végezd, amit értelmesnek, hasznosnak érzel, ami kihívást jelent, s amelyben személyiségedet kreatív és spontán módon tudod kiteljesíteni. Ilyenkor fontos lesz neked, hogy mások, a világ hasznára legyél, hogy a világot jobbá tevő munkád legyen.

Ezek a szükségletek nem egymástól élesen elkülönülő igények, mind a négy természetes módon megvan mindannyiunkban, s egy szükséglet kielégülése nem jelenti annak megszűnését, mindössze egy új szükséglet is megjelenik, s a korábbi szükségletek kevésbé hangsúlyosak. Egészen addig, amíg a kielégítésük biztosított. Ez azt jelenti, hogy ha önmegvalósító emberként hirtelen veszélybe kerül a megélhetésed, természetes módon azonnal újra hangsúlyos módon jelenik meg életedben a fizikai szükségletek kielégítésének fontossága. Az önmegvalósításért dolgozó emberek gyakori hibája, hogy elutasítják a fizikai szükségleteket – „én már meghaladtam az egómat, nekem nincs szükségem a pénzre”- s úgy próbálnak egy magasabb szükségletet kielégíteni, hogy az alacsonyabb szükségletek kielégítetlenek. Ilyenkor a felszínen a pénz nem fontos, a mélyben azonban az energiái jelentős részét az anyagi biztonság hiánya emészti fel, ami megakadályozza az önmegvalósítást.

Fontos szabály tehát, hogy az integrál munka magába foglalja a munka valamennyi szintjét, elégséges anyagi bázist ajándékoz neked, biztosítja számodra más emberek elismerését, láthatóvá tesz téged és az egyedi hozzájárulásodat a világhoz, vagyis jelentős szociális visszajelzést nyersz általa. Az integrál munka örömet okoz, több energiát ad neked, mint amennyit elvesz, megszűnik az unalom, a kilúgozottság, az enerváltság érzésed. Egy önmegvalósító nap után lelkes és kielégült vagy, erőforrásaid egészséges kiaknázása inspirál és fejlődésre ösztönöz. Megérzed, hogy a világ értékes és pótolhatatlan része vagy, hogy hozzájárulsz a világhoz, szolgálod és erősíted.

Az integrál munka jellemzői

  • Valamennyi szükségletedet kielégíti
  • Örömet okoz
  • Önmagad spontán és kreatív módon kifejezed benne
  • Értékeidre épít, miközben fejleszt
  • Több energiát ad, mint amennyit visz
  • Más lények javát szolgálja
  • Illeszkedik a kultúrádba és a téged körülvevő társadalomba

Ha elakadsz az önmegvalósításban, az integrál szemlélet segít, hogy valamennyi nézőpont figyelembevételével vizsgáld meg, mi akadályoz az önmegvalósításban.

Nézd meg, milyen okai lehetnek az elakadásnak a különböző kvadránsokban!


Az elakadt önmegvalósítás lehetséges okai

A négy kvadráns modell használata biztosítja, hogy az okok vizsgálatánál valamennyi aspektusra figyelj, valamint megmutatja, hol keresd a megoldást. Lehet, hogy terápiás munkára lesz szükséged, vagy tiszta kommunikációs tréningre, és az is lehet, hogy marketing tanácsokra.

Az elakadások feltárásának másik hasznos módja, ha a spiráldinamikai modell segítségével feltárod, mely minőségek, energiák hiányoznak a megvalósításhoz.


Az önmegvalósításhoz szükséges minőségek

Az önmegvalósításhoz szükséges minőségek

Ahogyan Maslownál a szükségletek piramisánál, itt is elmondható, hogy amíg az alsóbb szinten levő szükségletek nem elégültek ki, nem tudsz magasabb szükségletek kielégítésén dolgozni. Ha a hétköznapok célja az anyagi túlélésed, akkor hiába is rendelkezel rendíthetetlen hittel terveidet illetően, az energiáidat a mélyben a fizikai szükségleteid kielégítése köti le.

A fenti ábrát tanulmányozva azt is látod, milyen energiák, minőségek támogatják az önmegvalósítást. Ha ezek közül valamelyiket hárítod, kerülöd, az szintén elakadáshoz vezet. Ha például a haragot, dühöt nem engeded meg magadnak, akkor ezzel együtt kizárod életedből az én-erőt is, amely az önmegvalósítás fontos eszköze. Ha a narancs szint minőségét a státuszt, pénzt megvetendőnek tartod, akkor megfosztod magad az önérvényesítés képességétől.